Prenosi Amr ibn El-As, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ništa vrijednije roditelj ne može u naslijeđe ostaviti svome djetetu od lijepog odgoja (u duhu islama)." (Tirmizija)

HADIS DANA
"Namaz koji se klanja u džema‘atu, bolji je za dvadeset sedam stepeni / deredža od namaza koji se obavi pojedinačno."
Buharija, Muslim

http://bs.wikipedia.org/wiki/Hadis

HADIS DANA

"Iman podrazumijeva sedamdeset i nekoliko radnji. Najvrjednija je izgovarati riječi ‘La ilahe illallah’, a najmanja je ukloniti s puta ono što je smetnja".
Buharija, Muslim